Kruszywa

Posiadamy w ofercie:

Mieszanki:
0-31,5, 0-63

Tłuczeń:
31,5-63, 20-40

Piasek:
0-2

Kliniec:
4-31,5

Grys:
2-8, 4-8, 8-12, 8-16, 16-25

Żwir:
2-8, 2-16, 8-16, 16-31

Gruz:
betonowy oraz betonow-cementowy

Zastosowanie

 • przy budowie dróg i autostrad,
 • przy utwardzaniu terenu pod budowy wielkopowierzchniowe,
 • do stabilizacji i niwelacji gruntu,
 • w obiektach inżynieryjnych (np. w wiaduktach, mostach),
 • przy budowie nasypów,
 • do budowy wałów przeciwpowodziowy i umocnień wodnych,
 • jako podbudowy i podsypki przy układaniu kostki brukowej, płytki chodnikowej,
 • materiał wypełniający i podsypka przy układaniu rur oraz wszędzie tam gdzie znaczącą rolę odgrywa wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie.

Oferowane przez nas produkty spełniają m.in. wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-EN 13450 - Kruszywa na podsypkę kolejową
 • PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13139 - Kruszywa do zaprawy
 • PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.